Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

Märket anger att inga fordon med fler än två hjul får köra in på vägen.