Förbud mot trafik med moped klass II

Förbud mot trafik med moped klass II

Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla.