Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

Märket anger förbud med fordon förspänt med dragdjur.