Förbud mot trafik med fordon

Förbud mot trafik med fordon

Märket avser trafik med fordon i båda riktningarna.