Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

Avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla.