Förbud mot ridning

Förbud mot ridning

Avser förbudet även ledande av riddjur anges det på en tilläggstavla.