Förbud mot omkörning med tung lastbil

Förbud mot omkörning med tung lastbil

Märket anger förbud mot att med en tung lastbil köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt till den plats där märke, slut på förbud mot omkörning med tung lastbil, är uppsatt.