Förbud mot infart med fordon

Förbud mot infart med fordon

Märket anger att inga fordon får köra in på vägen.