Förbud mot gångtrafik

Förbud mot gångtrafik

Märket sätts vanligtvis upp vid infarten till större vägar, exempelvis motorvägar.