Förbud mot att stanna och parkera fordon

Förbud mot att stanna och parkera fordon

Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon.