Begränsat boggitryck

Begränsat boggitryck

Högsta tillåtna boggitryck anges på märket.