Begränsad fordonslängd

Begränsad fordonslängd

Märket anger förbud mot trafik med fordon eller fordonståg över en viss längd. Längsta tillåtna längd anges på märket.