Begränsad fordonsbredd

Begränsad fordonsbredd

Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss bredd. Största tillåtna bredd anges på märket.