Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.