Begränsad bruttovikt på fordon

Begränsad bruttovikt på fordon

Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.