Ändamålsplats

Ändamålsplats

Märket anger att det är förbjudet att stanna och parkera fordon för annat ändamål än det angivna.
Om endast ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp får stanna och parkera anges det på en tilläggstavla. Andra ändamål kan anges på märket.