Utrymningsväg

Utrymningsväg

Märket anger riktning och avstånd till nödutgång eller motsvarande för gående. Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA