Taxi

Taxi

Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för taxibilar.