Tättbebyggt område upphör

Tättbebyggt område upphör

Ortnamnet kan vara infogat i märket.