Tättbebyggt område

Tättbebyggt område

Ortnamnet kan vara infogat i märket.