Slut på område

Slut på område

Märket anger att ett område med förbud eller tillåtelser som angivits på märke: områdesmärke, upphör. Andra förbud eller tillåtelser kan anges på märket.