Sammanvävning

Sammanvävning

Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman till ett. Om två körfält löper samman till ett skall förarna under ömsesidigt hänsynstagande anpassa sig till de nya förhållandena. Detta gäller även när två körbanor löper samman.