Parkering

Parkering

Märket anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sida av vägen där vägmärket är uppsatt. Parkering är tillåten måndag-fredag max 24 timmar i följd och söndag, helgdagar och dag före helgdag finns ingen tidsbegränsning. Begränsningar om tid, avgifter och fordonsslag kan finnas angivet på tilläggstavla. Används märket vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen.