Nödutgång

Nödutgång

Märket anger nödutgång för gående. Vägskylten sätts ofta upp i tunnlar och andra begränsade utrymmen.