Motorväg upphör

Motorväg upphör

Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg upphör anges avståndet på en tilläggstavla.

Märket används inte när en motorväg övergår i motortrafikled.