Motortrafikled upphör

Motortrafikled upphör

Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled upphör anges avståndet på en tilläggstavla.

Märket används inte när en motortrafikled övergår i motorväg.