Motortrafikled

Motortrafikled

Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled börjar anges avståndet på en tilläggstavla.

Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.