Mötesplats

Mötesplats

Märket anger att denna plats är lämplig att stanna på vid möte. Skylten sätts vanligtvis upp vid smala vägar.