Gångfartsområde upphör

Gångfartsområde upphör

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gångfartsområdet upphör.