Gångfartsområde

Gångfartsområde

Märket anger att fordon inte får föras med högre hastighet än gångfart.