Gågata upphör

Gågata upphör

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gågatan upphör.