Enkelriktad trafik

Enkelriktad trafik

Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA