Busshållplats

Busshållplats

Märket anger en hållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgår på annat sätt. Klockslag kan anges på märket.