Betalväg

Betalväg

Märket anger att avgift eller särskild skatt skall betalas vid färd på en viss väg eller inom ett visst område.