Automatisk trafikövervakning

Automatisk trafikövervakning

Märket anger att automatisk övervakning med kamera eller motsvarande sker på en plats eller vägsträcka för övervakning av trafikregler, beskattning eller avgiftsbeläggning.

Gäller anvisningen en längre vägsträcka, anges sträckans längd på tilläggstavla med vägsträckans längd. Märket upprepas på lämpliga avstånd.