Återvändsväg

Återvändsväg

Märket anger att genomfart inte är möjlig. Symbolen anpassas efter förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke. Om genomfart med cykel och moped klass II är möjlig anges det genom att symbol, cykel och moped klass II, är infogad i märket.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA