Spärrområde

Spärrområde är en vit målad vägmarkering med vinklade eller snedställda streck som visar ett område där fordon inte får köras. Området har alltid kantlinjer med heldragna linjer. Spärrområden finns exempelvis ofta markerade innan avfarter på större vägar. Ref id: VC 221-41

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA