Vad innebär körkortsteori?

För över 100 år sedan när de första körkorten utfärdades behövde man inte göra något speciellt teoriprov. Det fanns helt enkelt inte några krav på att en person skulle ha några teoretiska kunskaper för att få köra en bil. Samtidigt såg biltrafiken ut på ett helt annat sätt än vad det gör idag, varken vägmärken eller höghastighetsvägar (motorvägar) existerade.

Idag kräver samhället att en förare av vissa fordon ska besitta vissa kunskaper som både gäller handhavande av fordonet, trafikregler och känna till hur människan fungerar i vissa förhållanden / trafiksituationer. Denna kunskap testas genom ett kunskapsprov hos Trafikverket. För att en person ska få ett körkort behöver man genomföra ett godkänt prov.

Därför är det även nödvändigt att plugga körkortsteori innan man skriver provet hos myndigheten för att kunna få ett godkänt resultat. Trafikverket kräver att man svarar rätt på minst 80% av frågorna på teoriprovet för att bli godkänd.
Den teoretiska kunskapen behöver man även för att klara uppkörningen som är den andra delen i ett förarprov. Då man måste känna till alla trafikregler och vissa detaljer kring fordonet exempelvis vad symbolerna på instrumentbrädan indikerar.

Vi får in en hel del frågor kring när man är ”redo att skriva provet” och ”hur mycket körkortsteori behöver jag öva”. Dessa frågor är väldigt svåra att svara på då alla personer har olika inlärningsförmåga men generellt så är det ju alltid bättre att läsa och plugga lite för mycket än lite för lite.
Om du använder körkortsprogrammet från Korkortsteori kan du följa din utveckling i takt med att du läser teori och blir godkänd på fler övningar och prov. I programmet ingår även 3 st slutprov som kan genomföras när alla övningar är godkända.

På denna sida hittar du länkar till våra sektioner med körkortsteori. Läs mer