Körkortsfrågan: Tuta

Teori

I vilken situation är du som förare skyldig att använda tutan/signalhornet?

Teori

A. När du ska passera en cyklist på en större huvudled.

B. Vid ett backrön där sikten är skymd, för att varna eventuella fotgängare.

C. När du ser vilt vid sidan av vägen.

D. När ett annat fordon är på väg att svänga in i ditt körfält farligt nära ditt fordon.

Se fler frågor