Körkortsfrågan: Trafiksituation

Teori

Efter vilka av dessa varningsmärken är risken störst att kommande trafik kan komma att köra långsamt eller stå stilla?

Teori

A. A och C.

B. A och D.

C. A,C och D.

D. B,C och D.

Se fler frågor