Körkortsfrågan: Trafikregler1916

Teori

År 1916 kom de första reglerna för vad en förare skulle kunna hantera för att få framföra fordonet. Vilka var dessa?

Teori

A. Kännedom hur en cykel ska framföras på allmän väg.

B. Känna till vilka regler som gäller vid framförande av ett hästekipage.

C. Hur en fordonsförare ska uppträda vid körning i stadsmiljö.

D. Kunna de trafikregler som fanns samt ha grundläggande kännedom kring hur fordonet fungerar.

Se fler frågor