Körkortsfrågan: Trafikregel

Teori

Vilket av följande alternativ är inte en trafikregel som kan ge böter?

Teori

A. Åstadkommit onödigt buller med motordrivet fordon.

B. Att inte stanna och släppa fram en buss som blinkar för att lämna en hållplats på en väg med en max hastighet på 80 km/tim.

C. Framföra sitt fordon i för låg hastighet.

D. Att man inte tydligt visat att man ska lämna väjningsplikt.

Se fler frågor