Körkortsfrågan: Trafikmarke

Teori

Vad är sant kring denna trafikskylt?

Teori

A. Den visar att du kör på en omledningsväg.

B. Den anger kommande trafikplatsnummer.

C. Den informerar om att du kör på en lokal slinga.

D. Den anger att vägen leder till väg 33.

Se fler frågor