Körkortsfrågan: Trafikbrottregler

Teori

Vilka kan enligt Trafikbrottslagen dömas för vårdslöshet i trafik?

Teori

A. Inlinesåkare.

B. En rullstolsburen person.

C. Gående med en sparkstötting.

D. Alla ovanstående.

Se fler frågor