Körkortsfrågan: Terrang

Teori

Vad är riktigt beträffande körning i terräng?

Teori

A. Grundregeln är att det är förbjudet att köra motordrivna fordon i terräng.

B. I terrängen gäller inte samma trafikregler som på väg, sunt förnuft skall tillämpas.

C. Alla trafikregler utom hastighetsbestämmelserna gäller.

D. Det är alltid tillåtet att köra i terrängen så länge hänsyn tas till natur och djur.

Se fler frågor