Körkortsfrågan: Efterfordon

Teori

Vad är sant kring efterfordon?

Teori

A. Samma regler gäller för efterfordon som lätta släpvagnar.

B. Det är inte tillåtet att köra med efterfordon på motorväg.

C. Efterfordon behöver registreras men inte kontrollbesiktas.

D. Husvagnar är klassificerade som efterfordon.

Se fler frågor