Körkortsfrågan: Cykelgata

Teori

Du kör in på en gata med detta vägmärke. Vilket alternativ är rätt?

Teori

A. Endast cyklister får färdas på gatan.

B. Hastigheten ska anpassas efter cykeltrafiken.

C. Samma regler gäller som på en gågata.

D. Endast cyklister och eventuella boende på gatan får använda parkeringsplatser.

Se fler frågor