Körkortsfrågan: Atraktor

Teori

Vad är sant kring A-traktorer?

Teori

A. Körkort krävs med lägst A1-behörighet.

B. Högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim.

C. Om en bil byggs om till en A-traktor krävs ingen registreringsbesiktning.

D. LGF-skylt är rekommenderat men inte obligatoriskt.

Se fler frågor