Fråga relaterat till: Miljöklasser för bensin

Sök bland frågor

Fråga relaterat till: Miljöklasser för bensin

Vilka miljöklasser finns för bensin?

Svar
Är det vanligaste drivmedlet för motordrivna fordon idag. Bensin är vanligtvis tillverkad av råolja och är miljöklassad efter renhet. Idag tillsätts upp till 10% etanol i bensinen för att minska åtgången på olja och utsläppen av fossil koldioxid. Ett hälsovådlig ämne som finns i bensin är bensen som är cancerframkallande. Bensen är ett oktanhöjande ämne som blandas i bensin för att ge bättre effekt då bensinen förbränns. På senare tid har dock mängden bensen minskat då det ersatts av ämnet toluen som är mycket mindre cancerframkallande.

Bensin delas i två olika miljöklasser. Bensin miljöklass 1: Har bland annat en låg svavel-, bensen och aromathalt. Från och med år 2005 krävs minst denna kvalitet på bensin inom EU.
Bensin miljöklass 2: Innehåller betydligt högre halter av bland annat svavel. Denna bränsleklass får inte användas av vägfordon.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA

Fler frågor och svar

Fråga kring fordonet - Vinterdäck märkning

Fråga kring körkort - Dispenstransport

Fråga kring fordonet - Skolskjutsskylt

Fråga relaterat till: Vinterväglag

Fråga kring trafikregler - Anpassa hastigheten

Fråga relaterat till: Hastighetsbedömning

Fråga relaterat till: Mörkerkörning

Fråga kring fordonet - Överstyrt understyrt fordon

Fråga kring trafikregler - Bilbälte

Fråga kring trafikregler - Bälte i buss

Skicka fråga

Har du en fundering kring körkorts- eller trafikregler som du vill ha svar på. Skicka en fråga till Korkortsteori.se.
Vi återkommer så snart vi kan, svaret får du direkt till din e-post.

Frågan kan även komma med på forumet där andra användare kan bidra med ett svar.

Om du är kund och har en fråga kring KTP Trafikskola eller vid support, vänligen kontakta Korkortsteori.se här.

Namn

E-post

Rubrik

Fråga

Jag är inte en robot.

Frågor och svar

Frågorna och svaren kring körkort och trafikregler är breda ämnen. Där många olika typer av frågor kan förekomma därför finns frågorna uppdelade i flera olika kategorier.
Om du inte hittar svaret på din fråga kan du skicka in din fråga till oss via formuläret på denna sida. Du kan även prova använda sökfunktionen, det räcker om du skriver någon del av ordet du söker för att få ett resultat.