Fråga kring trafikregler - Trafiksignaler

Sök bland frågor

Fråga kring trafikregler - Trafiksignaler

Vad är riktigt kring trafiksignaler?

Svar
Till de flesta vägkorsningar finns trafik- och ljussignaler som reglerar trafikflödet. De vanligaste ljussignalerna i vägkorsningar kan visa en eller två färger. Färgerna som visas är rött och / eller gult samt grönt. Huvudregeln är att du ska rätta dig efter den signal som står till höger om din körbana eller ditt körfält. I vissa fall vid vänstersväng är det signalen som är längst till vänster som gäller, exempelvis om det är ett separat körfält för vänstersvängande fordon.

Rött betyder stopp. Fordon får inte passera stopplinjen eller om linjen saknas får man inte passera trafiksignalen. Signal med pil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.

Gult betyder stanna. Fordon får inte passera stopplinjen eller signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att det inte kan stannas utan fara.

Grönt betyder att fordon får fortsätta framåt. Grön pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas samtidigt.

I vissa vägkorsningar finns signaler med olika antal lampor (extrasignal), exempelvis där trafik som ska svänga till höger kan få grönt ljus medans fordon som ska köra rakt fram har rött ljus.

Om ljussignalerna är släckta eller har blinkande gult ljus betyder det att signalerna inte har någon trafikreglerande funktion. Om inga vägmärken säger något annat gäller högerregeln (gäller ej om du kör på en motortrafikled eller huvudled). Det kräver extra stor vaksamhet och försiktighet för en förare vid passering av en korsning där ljussignalerna är ur funktion.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA

Fler frågor och svar

Fråga kring fordonet - Bil klass 2

Fråga kring trafikregler - Tättbebyggt område

Fråga kring trafikregler - Avstånd till bil framför

Fråga kring trafikregler - Cykelsväng

Fråga kring trafikregler - Flera trafikanvisningar

Fråga kring trafikregler - Placering av bil i mörker

Fråga kring trafikregler - Definition av parkering

Fråga kring körkort - Alkolås

Fråga kring fordonet - Ny dragkrok

Fråga kring fordonet - Reflexer på lastbilar

Skicka fråga

Har du en fundering kring körkorts- eller trafikregler som du vill ha svar på. Skicka en fråga till Korkortsteori.se.
Vi återkommer så snart vi kan, svaret får du direkt till din e-post.

Frågan kan även komma med på forumet där andra användare kan bidra med ett svar.

Om du är kund och har en fråga kring KTP Trafikskola eller vid support, vänligen kontakta Korkortsteori.se här.

Namn

E-post

Rubrik

Fråga

Jag är inte en robot.

Frågor och svar

Frågorna och svaren kring körkort och trafikregler är breda ämnen. Där många olika typer av frågor kan förekomma därför finns frågorna uppdelade i flera olika kategorier.
Om du inte hittar svaret på din fråga kan du skicka in din fråga till oss via formuläret på denna sida. Du kan även prova använda sökfunktionen, det räcker om du skriver någon del av ordet du söker för att få ett resultat.